Tư vấn miễn phí (24/7)
0902 351 178
Xe tải Xe ép rác Xe Ép Rác Jac 9 Khối Hfc1061k3/Ctđ-Cer

Xe Ép Rác Jac 9 Khối Hfc1061k3/Ctđ-Cer

810.000.000 VND
122.796
trên 5
Giao xe tận nhà + Dịch vụ cho vay ngân hàng giá cao