Tư vấn miễn phí (24/7)
0902 351 178
Xe tải Xe Tải Trường Giang Xe Tải Trường Giang KY5 Cabin Đơn Thùng Lững

Xe Tải Trường Giang KY5 Cabin Đơn Thùng Lững

240.000.000 VND
593
trên 5

 

TẢI TRỌNG: 980KG

TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 4

Giao xe tận nhà + Dịch vụ cho vay ngân hàng giá cao